pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: NOVAINV (NOV)

Pełna nazwa NOVAINVEST SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 8 00-613 WARSZAWA
Telefon (22) 244 39 79
Prezes Tomasz Bartel
Fax (22) 244 39 80
WWW www.novainvest.com.pl
E-mail novainvest@novainvest.com.pl

Komunikaty spółki: NOVAINV (NOV)

2012-08-24 15:33 Zwrot pożyczki akcji
2012-08-22 13:33 Rejestracja zmian w statucie Emitenta
2012-08-22 13:21 Rejestracja zmiany adresu siedziby Emitenta
2012-08-22 13:19 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii G
2012-08-22 13:17 Rejestracja zmiany nazwy Emitenta
2012-08-14 16:43 Raport okresowy za II kwartał 2012 roku
2012-07-19 10:51 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji Novainvest S.A. serii A na 25 lipca 2012 r.
2012-07-18 15:34 Zwolnienie z obowiązku posiadania Animatora Rynku
2012-07-12 14:36 Wypłata środków pieniężnych w pierwszym okresie odsetkowym dla obligacji Novainvest S.A. serii A
2012-07-06 14:58 Zakończenie subskrypcji akcji serii G
2012-07-03 16:18 Zmiana terminów ustalenia praw do odsetek i dnia płatności odsetek w pierwszym okresie odsetkowym dla obligacji na okaziciela serii A
2012-06-29 19:15 Zmiany w składzie Zarządu
2012-06-29 18:01 Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu Catalyst obligacji na okaziciela serii A Spółki
2012-06-29 16:53 Rozszerzona informacja dotycząca terminarza płatności odsetek od obligacji Novainvest S.A.serii A
2012-06-29 15:41 Nabycie udziałów w spółce Digate Interactive Sp. z o.o.
2012-06-28 16:37 Zmiany w Radzie Nadzorczej
2012-06-27 17:26 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2012 roku
2012-06-26 15:57 Korekta terminarza płatności odsetek
2012-06-26 11:07 Zarząd spółki Novainvest S.A. ("Emitent", "Spółka")informuje , że uchwałą nr 477/12 z dnia 25 czerwca 2012 r.
2012-06-21 14:54 Korekta Raportu EBI nr 29/2012 - Raport Roczny spółki Novainvest S.A. za rok obrotowy 2011
2012-06-12 16:57 Raport Roczny spółki Novainvest S.A. za rok obrotowy 2011
2012-06-06 17:05 Objęcie obligacji Global VC Sp. z o.o. o wartości 13 944 000 zł
2012-06-06 14:43 Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2012 r.
2012-06-01 15:59 Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki.
2012-06-01 15:51 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novainvest S.A. na dzień 27.06.2011r.
2012-05-28 17:36 Aktualizacja strategii Emitenta
2012-05-28 17:33 Sprzedaż spółki zależnej - Global VC Sp. z o.o.
2012-05-25 15:22 Rozpoczęcie procedury dematerializacji obligacji serii A
2012-05-24 15:10 Sprzedaż spółki zależnej - Nova Capital Advisors Sp. z o.o.
2012-05-15 17:10 Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm