pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: PPG (PPG)

Pełna nazwa PLATINUM PROPERTIES GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Adres ALEJE NIEPODLEGŁOŚCI 58 02-626 WARSZAWA
Telefon (022) 397-43-43
Prezes Piotr Wiśniewski
Fax (022) 397-43-44
WWW www.ppgsa.pl
E-mail info@ppgsa.pl

Komunikaty spółki: PPG (PPG)

2013-06-04 11:46 Rejestracja Akcji serii E w KDPW
2013-05-31 20:03 Złożenie wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C, D i E Platinum Properties Group S.A. do obrotu na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartości
2013-05-29 15:30 Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 7 do Prospektu Emisyjnego Spółki
2013-05-15 16:33 Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 6 do Prospektu Emisyjnego Spółki
2013-05-15 16:24 Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 15 maja 2013 r.
2013-05-13 18:38 Korekta Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego zawierającego dane z Jednostkowego Raportu Kwartalnego - I kwartał 2013 r.
2013-05-10 16:23 Publikacja Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego zawierającego dane z Jednostkowego Raportu Kwartalnego - I kwartał 2013 r.
2013-05-07 10:55 Rejestracja przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie
2013-04-24 17:37 Skonsolidowany Raport Roczny za 2012 r.
2013-04-24 17:33 Jednostkowy Raport Roczny za 2012 r.
2013-04-18 12:49 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platinum Properties Group S.A.
2013-04-16 11:33 Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 5 do Prospektu Emisyjnego Spółki
2013-04-05 17:32 Zmiany w składzie Zarządu Platinum Properties Group S.A.
2013-04-02 16:57 Zakończenie subskrypcji Akcji serii E
2013-03-28 10:50 Rejestracja Akcji serii E w KDPW
2013-03-19 12:50 Przydział akcji serii E
2013-03-15 17:02 Zmiana harmonogramu oferty publicznej Akcji Serii E
2013-03-04 10:19 Wypłata odsetek od obligacji serii C
2013-03-04 07:31 Informacja o ustaleniu ceny emisyjnej akcji, ostatecznej liczbie akcji oferowanych oraz liczbie akcji oferowanych w poszczególnych transzach w ramach publicznej
2013-03-01 13:56 Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 4 do Prospektu Emisyjnego Spółki - zmiana przedziału cenowego
2013-02-25 07:39 Zmiana harmonogramu oferty publicznej Akcji Serii E
2013-02-15 16:38 Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 3 do Prospektu Emisyjnego Spółki - ogłoszenie przedziału cenowego
2013-02-14 17:45 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji na okaziciela serii C
2013-02-08 11:52 Wprowadzenie obligacji serii C Spółki do obrotu na rynek Catalyst
2013-02-07 10:23 Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do Prospektu Emisyjnego Spółki
2013-01-29 16:03 Skonsolidowany Raport Kwartalny zawierający dane z Jednostkowego Raportu Kwartalnego za IV kwartał 2012 r. - rozszerzenie
2013-01-28 09:56 Publikacja Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego zawierającego dane z Jednostkowego Raportu Kwartalnego - IV kwartał 2012 r.
2013-01-24 15:02 Informacja dotycząca prognozy skonsolidowanych wyników finansowych Grupy PPG S.A. za rok 2012
2013-01-23 16:59 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013
2013-01-16 16:29 Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 1 do Prospektu Emisyjnego Spółki

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm