pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: PROMISE (PRO)

Komunikaty spółki: PROMISE (PRO)

2015-03-26 17:15 Zakup akcji SEVENET S.A.
2015-03-26 17:15 Zakup akcji SEVENET S.A.
2015-03-25 14:30 Zakup akcji SEVENET S.A.
2015-03-25 14:30 Zakup akcji SEVENET S.A.
2015-03-20 17:01 Udzielenie przez Emitenta pożyczki Grenwich Sp. z o.o.
2015-03-20 17:01 Udzielenie przez Emitenta pożyczki Grenwich Sp. z o.o.
2015-03-12 19:07 Treść uchwał podjętych przez NWZ APN Promise S.A. w dniu 11 marca 2015 roku.
2015-03-12 19:07 Treść uchwał podjętych przez NWZ APN Promise S.A. w dniu 11 marca 2015 roku.
2015-02-13 20:14 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. wraz z projektami uchwał
2015-02-13 20:14 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. wraz z projektami uchwał
2015-02-13 18:28 Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela
2015-02-13 18:28 Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela
2015-02-13 14:44 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za IV kwartał 2014 roku
2015-02-13 14:44 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za IV kwartał 2014 roku
2015-02-06 13:22 Realizacja zamówień z Microsoft EMEA Operations Centre spełniających łącznie kryterium umowy istotnej.
2015-02-06 13:22 Realizacja zamówień z Microsoft EMEA Operations Centre spełniających łącznie kryterium umowy istotnej.
2015-01-14 14:18 Terminy publikacji raportów okresowych
2015-01-14 14:18 Terminy publikacji raportów okresowych
2014-11-14 16:09 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za III kwartał 2014 roku.
2014-11-14 16:09 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za III kwartał 2014 roku.
2014-11-03 16:18 Realizacja zamówień z Microsoft EMEA Operations Centre spełniających łącznie kryterium umowy istotnej
2014-11-03 16:18 Realizacja zamówień z Microsoft EMEA Operations Centre spełniających łącznie kryterium umowy istotnej
2014-08-25 15:31 Realizacja zamówień z Microsoft EMEA Operations Centre spełniających łącznie kryterium umowy istotnej
2014-08-25 15:31 Realizacja zamówień z Microsoft EMEA Operations Centre spełniających łącznie kryterium umowy istotnej
2014-08-14 16:26 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za II kwartał 2014 roku.
2014-08-14 16:26 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za II kwartał 2014 roku.
2014-07-01 18:58 Treść uchwał podjętych przez ZWZ APN Promise S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku.
2014-07-01 18:58 Treść uchwał podjętych przez ZWZ APN Promise S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku.
2014-06-14 00:07 Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej APN Promise za 2013 rok.
2014-06-14 00:07 Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej APN Promise za 2013 rok.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm